Päällystölehti

Lehden ensimmäinen numero julkaistiin 1.6.1930. Tätä ennen julkaistiin vuoden 1929 puolella kolme näytenumeroa.

Lehteä lukevat Päällystöliiton jäsenet, puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen päättävät virkamiehet, muut valtiotyönantajaa edustavat virkamiehet, poliittiset päätöksentekijät, keskusliittojen, yhteistyö- ja ammattiliittojen johto- ja toimihenkilöt sekä ns. suuri yleisö.

Lehteä jaetaan lisäksi mm. puolustusministeriön, puolustusvoimien, sisäministeriön ja rajavartiolaitoksen ylimmälle johdolle, poliittisille päätöksentekijöille mm. ministerit ja kansanedustajat, valtiotyönantajaa edustaville virkamiehille ja hallintoyksiköille.

Päällystölehti välittää oikea-aikaista tietoa liiton tavoitteista ja toimenpiteistä. Lehti on myös tärkeä vaikuttamisen väline, jossa otetaan kantaa päättäjien toimenpiteisiin ja pyritään vaikuttamaan valmisteilla oleviin päätöksiin. Epäkohtiin puututaan rakentavalla tavalla. Lehti toimii myös julkisena keskustelufoorumina jäsenten kesken.

Päällystölehden sisällöllistä laatua ja ulkoasua kehitetään edelleen. Päällystölehti on nelivärinen ja se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Liiton jäsenkentän tiedonsaantia parannetaan julkaisemalla tarvittaessa erikoisnumeroita ja liitteitä.

Lehden kehittämisestä vastaa liiton työvaliokunnan ohjeistama toimitusneuvosto.

87. vuosikerta (2017)
ilmestyy 6 kertaa vuodessa
ISBN 0788-8554


Toimitus:

Päällystöliitto ry 
Laivastokatu 1 b
00160 HELSINKI

Päätoimittaja
Juha Susi

Puh. 040 301 9294

 

Toimitussihteeri
Samuli Vahteristo
Puh. 050 5611 455

samuli.vahteristo(at)pp1.inet.fi


Kirjoittajat esittävät Päällystölehdessä omia mielipiteitään.