Uutisen päiväys

9.11.2017← Takaisin

Henkilösuojaustoiminnan huippuosaaja valittiin Vuoden opistoupseeriksi

 

Pääesikunnan operatiivisella osastolla palveleva kapteeni Jani Suojarinne (42 v) on valittu Vuoden opistoupseeriksi. Suojarinne on palvellut vuodesta 2005 turvallisuusalalla eri asiantuntijatehtävissä. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa Puolustusvoimien henkilösuojaustoiminnasta. 

 

Kapteeni Suojarinne suoritti varusmiespalveluksensa Laskuvarjojääkärikoulussa vuonna 1993. Sotilasura seurasi varusmiespalveluksen päätyttyä. Uraan on sisältynyt niin joukkueen johtajan kuin perusyksikön vääpelin tehtäviä. Turvallisuusalalla kokemusta on karttunut Helsingin vartioston johtajan ja Etelä-Suomen Sotilasläänin turvallisuuspäällikön tehtävistä.

- Suunnittelen tulevien vierailuiden turvallisuusjärjestelyt sekä henkilösuojausalan koulutustapahtumien toteutukset. Työnkuvani on sen kaltainen, että niiden toteuttaminen vaatii saumatonta yhteistyötä yhtäaikaisesti monen eri tahon kanssa. Minun tehtävässäni eri viranomaistahojen ja yhteistyökumppaneiden toiminta nivotaan yhteen. 

 

Suojarinteen ansioiksi voidaan katsoa keväällä 2017 voimaan astunut lakiuudistus, jolla mahdollistettiin käskettyjen turvaamistehtävien toteutus Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevien alueiden ulkopuolella. Näiden lisäksi hän on antanut panoksensa eri lainsäädäntötyöryhmissä, joissa on käsitelty puolustusvoimien turvamiehen toimivaltuuksia. Uusien lakimuutosten jalkautus eli henkilöstön koulutus on Suojarinteen vastuulla.

 

Henkilösuojaustoiminta käsittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan suojattavan henkilön koskemattomuus ja turvallisuus. Kyse on turvallisuuden tunteesta sekä tarvittaessa henkilölle annettavasta suojasta ja avusta. Yhteistoimintaa tehdään aktiivisesti poliisihallinnon, eri maiden lähetystöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kesken. Suojarinteen suojaustoiminnan työtehtäviin sisältyy virkamatkoja ulkomaille.

- Työskentely maissa, joissa riskit ovat korkeammat ja erilainen kulttuuri, luovat oman suolansa tehtävän hoitoon. 

 

Vuoden opistoupseeri nimitys julkistettiin 9.11. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia opistoupseereita edustavan Päällystöliitto ry:n (AKAVA) edustajakokouksessa Helsingissä.

Kapteeni Jani Suojarinne kuva: Studio Elite


Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 41 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3800.