Uutisen päiväys

7.11.2023

Liitteet

← Takaisin

PUOLUSTUSVOIMIEN TÄRKEIN VOIMAVARA UHATTUNA

 

Suomen Nato-jäsenyys tulee lisäämään erilaisia puolustusliittoon kuuluvia tehtäviä lähivuosien aikana. Puolustusvoimien henkilöstön työssä jaksamisen haasteet ovat olleet esillä jo usean vuoden ajan ammattisotilasjärjestöjen toimesta, ja puolustusvaliokuntakin on toistuvasti lausunnoissaan edellyttänyt hallitusohjelman mukaisesti erityisen huomion kiinnittämistä puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen. Valitettavasti käytännön toimenpiteet ovat riittämättömät, eivätkä riitä tukemaan jo nyt kuormittunutta henkilöstöä kattavasti. Tänä päivänä haasteet näkyvät kaikkien ammattisotilaiden päivittäisessä työkuormassa, sillä juurikaan mistään tehtävistä vuonna 2015 toteutetun puolustusvoimauudistuksen jälkeen ei ole kyetty luopumaan, vaan pikemminkin päinvastoin. 

 

Puolustusvoimien henkilöstövoimavarojen hallinnan tulostavoitteiksi on asetettu henkilöstöjärjestelmän kehittäminen valmius, kansainvälinen yhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamat vaatimukset huomioiden sekä henkilöstön toimintakyvyn, työkyvyn ja -hyvinvoinnin kehittäminen. Päällystöliitto katsoo, että näiden tulostavoitteiden saavuttamiseksi ja puolustusvoimien henkilöstön jaksamisen tukemiseksi tulee henkilöstömäärän kasvattamisen lisäksi saattaa puolustusvoimien työaikalainsäädäntö ajan tasalle, jotta henkilöstölle tosiasiallisesti turvataan riittävä lepo- ja vapaa-aika. Lain valmisteluprosessi tuleekin käynnistää ensi tilassa, jotta puolustusvoimien suorituskyvyn tärkein voimavara, henkilöstö, olisi toimintakykyinen.  

 

Päällystöliitto kantaa myös huolta valtion ja puolustusvoimien kilpailukyvystä työantajana ja olemassa olevan henkilöstön pitokyvystä kiristyvässä kilpailussa työllisistä. Puolustusvoimien Naton ja kansainvälisten esikuntien palkkaus, työaika ja palvelussuhteen ehtojen neuvottelut ovat edelleen kesken. Julkisuudessa on esitetty jopa kansainvälisten tehtävien muuttumista tulevaisuudessa pakolliseksi lainsäädännön voimalla. Päällystöliitto katsoo, että Suomen etu olisi taata ulkomaan tehtäviin komennetuille ammattisotilaille kannustavat ja muihin valtion virkamiehiin nähden tasa-arvoiset palvelussuhteen ehdot, jotta tehtävät saadaan täytettyä vapaaehtoisuuteen perustuen. 

 

Päällystöliitto ry on vuonna 1929 perustettu puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 33 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3 000. 

 

Lisätietoja antaa Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, 040 301 9291