Uutisen päiväys

5.11.2019← Takaisin

Liiton edustajakokous päätti kokouksessaan 5.11.2019 kutsua kapteeni evp Sakari Vuorenmaan kunniajäseneksi seuraavin perusteluin.


Vuorenmaa on toiminut erilaisissa päällystöliittolaisissa edunvalvontatehtävissä paikallis- ja keskustasolla 28 vuoden ajan (1989-2017). Keskustasolla Vuorenmaa on toiminut liiton hallituksen jäsenenä 2001-2003, 2003 alkaen päätoimisena pääluottamusmiehenä ja 2013-2017 liiton puheenjohtajana. Vuorenmaa on omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt liiton toimintaa.