Uutisen päiväys

28.2.2019← Takaisin

Puolustusministeriön ja Päällystöliitto ry:n välillä on saavutettu neuvottelutulos puolustusvoimiin 1.4.2019 kohdennettavasta virastoerästä. Käytettävä varallisuus kohdennetaan pääasiassa OTV-palkkausjärjestelmän ja muutto-ja siirtokustannusten korvausten kehittämiseen. Molemmat kehityskohteet olivat mukana Päällystöliiton esittämissä neuvottelutavoitteissa, joten tältä osin neuvotteluja voidaan pitää onnistuneena. Neuvottelutulos sisältää myös tarkistuksia joihinkin suoritusperusteisiin lisäpalkkioihin. Tarkempaa tietoa neuvottelutuloksesta, kuten muun muassa OTV-palkkataulukosta 1.4.2019 lukien, löytyy liiton www-sivujen jäsenosiossa. 

 

Lisätietoa asiasta antaa pääluottamusmies Marko Jalkanen p. 0299 500 798.