Organisaatio

Edustajakokous

Hallitus

Työvaliokunta

Toimisto

Luottamusmiesryhmä

Muut toimielimet