Luottamusmiesryhmä

Luottamusmiesryhmä vastaa luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojeluasioista. Ryhmä toimii liiton asiantuntijaelimenä sopimus- ja neuvottelutoiminnassa sekä pääsopimuksen mukaisissa neuvotteluissa.

Luottamusmiesryhmän tehtävänä on:

 • johtaa ja kehittää liiton luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelutoimintaa,
 • valvoa sopimusosapuolten välisten sopimusten noudattamista,
 • selvittää sopimusosapuolten väliset erimielisyyskysymykset (pääsopimuksen mukaiset neuvottelut),
 • ylläpitää työrauhaa,
 • soveltaa virkamies- ja työlainsäädäntöä koskevia kysymyksiä,
 • osallistua erilaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisuun,
 • osallistua muihin työnantajan ja henkilöstön välisten kysymysten käsittelyyn,
 • valmistella, toteuttaa ja johtaa liiton ammattiyhdistys-, yhteistoiminta-, työsuojelu- ja järjestötoimintakoulutusta.


Päätoiminen pääluottamusmies Marko Jalkanen (Puolustusvoimat)

 • luottamusmiesryhmän puheenjohtaja
 • johtaa ja kehittää liiton luottamusmiestoimintaa,
 • vastaa luottamusmiespalveluista ja virkaehtosopimusten noudattamisen valvonnasta,
 • vastaa pääsopimuksen mukaisista neuvotteluista,
 • toimii keskustason OTV- arviointiryhmän jäsenenä,
 • osallistuu keskustason yhteistoimintaan,
 • vastaa ammatilliseen koulutukseen liittyvistä asioista,
 • osallistuu sopimus- ja neuvottelutoimintaan.
 • luottamusmiesryhmän sihteeri
 • vastaa virastokohtaisesta edunvalvontakoulutuksesta,
 • vastaa työsuojeluasioista,
 • vastaa koulutukseen liittyvästä maksuliikenteestä.
 • osallistuu luottamusmiesryhmän kokousten järjestelyihin,


Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies Jukka Mäkinen

 • vastaa luottamusmiespalveluista ja virkaehtosopimusten noudattamisen valvonnasta,
 • vastaa pääsopimuksen mukaisista neuvotteluista Rajavartiolaitoksessa,
 • hoitaa yhdessä neuvottelevan pääluottamusmiehen kanssa yhteistoimintaan, työsuojeluun, työterveyshuoltoon ja eläkkeisiin sekä ammatilliseen koulutukseen liittyvät asiat,
 • osallistuu sopimus- ja neuvottelutoimintaan.


Puolustushaarojen ja alueiden pääluottamusmiehet

 • vastaavat luottamusmiestoiminnasta toimialueellaan,
 • toimivat alueellisissa arviointiryhmissä.

LUOTTAMUSMIESRYHMÄ


Marko Jalkanen, puheenjohtaja

Ilkka Huttula, MAAV

Marko Laukkanen, MERIV

Santtu Kytöjoki, ILMAV

Marko Ylönen, PEAL

Jukka Mäkinen, RVL