Työvaliokunta

  • Vastaa edunvalvonnan päivittäisten toimintojen (ml Jukon, Vakavan, VNK:n, UNK:n ja näiden asettamien tr:ien/elimien  jäsenyyksien) hoitamisesta ek:n ja hallituksen linjausten mukaisesti keskus-, pääsopija-,  ministeriö-, virastotasoilla
  • Raportoi toiminnastaan hallitukselle
  • Valmistelee hallituksen päätettäväksi kuuluvat asiat edunvalvonnan osalta
  • Työvaliokunnalla on sisäinen hallituksen vahvistama vastuunjako
  • Työvaliokunnan toimintaa johtaa liiton puheenjohtaja ja siihen kuuluvat  varapuheenjohtaja (pj:n sijainen), RVL varapuheenjohtaja, neuvotteleva/-t, pääluottamusmies/-et. Työvaliokuntaa kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita.
  • Työvaliokunta kokoontuu  vuosisuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti hallituksen kokouksen puolivälissä ja tarvittaessa hallituksen kokousten yhteydessä.

KOKOONPANO


Puheenjohtaja

Jyrki Lukkarinen


Varapuheenjohtaja, Puolustusvoimat ja Ilmavoimat

Esa-Jaakko Hellman


Varapuheenjohtaja, Rajavartiolaitos

Jyrki Juvonen


Pääluottamusmies, Puolustusvoimat
Marko Jalkanen

 

LAAJENNETTU TVLK (em. lisäksi)


Järjestöpäällikkö

Mika Avelin


Puolustushaaravastaava, Maavoimat

Jani Laine


Puolustushaaravastaava, Merivoimat

Petri Seikkula


Pääluottamusmies, Rajavartiolaitos

Jukka Mäkinen


S-posti:

etunimi.sukunimi(at)paallystoliitto.fi