Työvaliokunta

  • Vastaa edunvalvonnan päivittäisten toimintojen (ml Jukon, Vakavan, VNK:n, UNK:n ja näiden asettamien tr:ien/elimien  jäsenyyksien) hoitamisesta ek:n ja hallituksen linjausten mukaisesti keskus-, pääsopija-,  ministeriö-, virastotasoilla
  • Raportoi toiminnastaan hallitukselle
  • Valmistelee hallituksen päätettäväksi kuuluvat asiat edunvalvonnan osalta
  • Työvaliokunnalla on sisäinen hallituksen vahvistama vastuunjako
  • Työvaliokunnan toimintaa johtaa liiton puheenjohtaja ja siihen kuuluvat  varapuheenjohtaja (pj:n sijainen), RVL varapuheenjohtaja, neuvotteleva/-t, pääluottamusmies/-et. Työvaliokuntaa kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita.
  • Työvaliokunta kokoontuu  vuosisuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti hallituksen kokouksen puolivälissä ja tarvittaessa hallituksen kokousten yhteydessä.

KOKOONPANO


Puheenjohtaja

Jyrki Lukkarinen


Varapuheenjohtaja, Puolustusvoimat ja Ilmavoimat

Esa-Jaakko Hellman


Varapuheenjohtaja, Rajavartiolaitos

Jyrki Juvonen


Pääluottamusmies, Puolustusvoimat
Marko Jalkanen

 

LAAJENNETTU TVLK (em. lisäksi)


Järjestöpäällikkö

Mika Avelin


Puolustushaaravastaava, Maavoimat

Jani Laine


Puolustushaaravastaava, Merivoimat

Petri Seikkula


Pääluottamusmies, Rajavartiolaitos

Jukka Mäkinen

Pääluottamusmies, Puolustusvoimat

Jaakko Levä


S-posti:

etunimi.sukunimi(at)paallystoliitto.fi