Työvaliokunta

  • Vastaa edunvalvonnan päivittäisten toimintojen (ml Jukon, Vakavan, VNK:n, UNK:n ja näiden asettamien tr:ien/elimien  jäsenyyksien) hoitamisesta ek:n ja hallituksen linjausten mukaisesti keskus-, pääsopija-,  ministeriö-, virastotasoilla
  • Raportoi toiminnastaan hallitukselle
  • Valmistelee hallituksen päätettäväksi kuuluvat asiat edunvalvonnan osalta
  • Työvaliokunnalla on sisäinen hallituksen vahvistama vastuunjako
  • Työvaliokunnan toimintaa johtaa liiton puheenjohtaja ja siihen kuuluvat  varapuheenjohtaja (pj:n sijainen), RVL varapuheenjohtaja, neuvotteleva/-t, pääluottamusmies/-et. Työvaliokuntaa kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita.
  • Työvaliokunta kokoontuu  vuosisuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti hallituksen kokouksen puolivälissä ja tarvittaessa hallituksen kokousten yhteydessä.

KOKOONPANO


Puheenjohtaja

Jyrki Lukkarinen


Varapuheenjohtaja

Marko Luukkonen


Varapuheenjohtaja, Rajavartiolaitos

Jyrki Juvonen


Pääluottamusmies
Marko Jalkanen

LAAJENNETTU TVLK (em. lisäksi)


Järjestöpäällikkö

Arto Penttinen


Varapuheenjohtaja

Mika Avelin


Varapuheenjohtaja

Reino Mäkelä 


Pääluottamusmies

Jaakko Levä


S-posti:

etunimi.sukunimi(at)paallystoliitto.fi