Uutisen päiväys

24.10.2018← Takaisin

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO nosti 23. lokakuuta esiin ulkoministeriössä esiintyvän häirinnän, jota ei ole selvitetty asianmukaisesti, vaan asiaa on pyritty pikemminkin vähättelemään. Ongelman nostaminen julkiseen keskusteluun auttoi: jo samana iltapäivänä vastuuministerit ilmoittivat teettävänsä riippumattoman selvityksen häirintätapausten hoitamisesta ulkoministeriössä.

”Hyvä, että vaatimuksemme on nyt viimeinkin noteerattu ulkoministeriössä. Ulkopuolinen selvitys voi onnistuessaan antaa eväitä häirinnän kitkemiseen sekä parantaa yhteistyötä henkilöstön ja työnantajan välillä”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo.

”JUKO toivoo, että käynnistimme nyt yhdessä pääluottamusmiestemme kanssa prosessin, joka parantaa työhyvinvointia ja jaksamista ulkoministeriössä.”

Maria Löfgren painottaa, että henkilöstöedustajat on otettava mukaan selvityksen suunnitteluun ja toteutukseen työyhteisön kehittämisen asiantuntijakumppaneina. Osa ulkoministeriön ongelmaa on ollut, että henkilöstö on pyritty sulkemaan ulkopuolelle.

”Selvityksen fokus ja sen toteuttaja tulee ratkaista yhdessä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa. Henkilöstön näkemykset on otettava tosissaan ja henkilöstöedustajat on kutsuttava mukaan häirinnän kitkemiseen. Se onnistuu parhaiten luottamuksen ilmapiirissä, yhdessä tekemällä.”

JUKO halusi tuoda ulkoministeriön tilanteen julkisuuteen, koska ministeriön sisällä häirintään ei ole puututtu asiallisella tavalla. JUKO edellyttää, että kaikista työpaikan ongelmista voi puhua ja että niihin saa apua tarvitsematta pelätä työpaikkansa puolesta. Työnantajan on otettava kaikki tietoonsa tulleet häirintätapaukset vakavasti.

”Kysymys on työnantajan velvollisuudesta. Kaikki tapaukset, myös aiemmat, on käsiteltävä asianmukaisesti. Selvityksen tekeminen ei saa johtaa siihen, että jo tiedossa oleviin tai ilmi tuleviin tapauksiin ei tartuta vedoten selvitykseen”, JUKOn asiantuntija, lakimies Katja Aho muistuttaa.

Lisätietoja:
JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, maria.lofgren@juko.fi, p. 040 568 2798
JUKOn asiantuntija, lakimies Katja Aho, katja.aho@juko.fi, p. 050 592 1646