Uutisen päiväys

3.11.2020← Takaisin

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia opistoupseereita edustava Päällystöliitto ry. on valinnut keskuudestaan Vuoden opistoupseeriksi Ilmavoimien esikunnassa palvelevan kapteeni Heikki Paaviston. Hän vastaanotti tunnustuksensa Päällystöliiton Edustajakokouksen yhteydessä 3. marraskuuta.

 

Paavisto suoritti varusmiespalveluksensa Ilmavoimien viestikoulussa ja Satakunnan lennostossa. Niin kuin moni muukin ammattisotilaaksi päätynyt, varusmiesaikana kersantiksi ylennyt Paavisto pysähtyi miettimään sotilasuraa silloisen kouluttajansa kehottaessa vakavasti pohtimaan tätä vaihtoehtoa.

- Se oli eräänlainen ”herätys”, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Päivääkään en ole katunut, 53-vuotias kapteeni Paavisto kertoo.

 

Hän valmistui Maanpuolustusopiston ensimmäiseltä ns. uusimuotoiselta opistoupseerikurssilta kesällä 1991. Muun muassa lääkintähuoltoupseerina, Aliupseerikoulun vääpelinä, komendanttina ja operatiivisen osaston toimistoupseerina palveltujen vuosien jälkeen Paavisto päätyi henkilöstöalan tehtäviin, joissa hän on työskennellyt viimeiset 20 vuotta. Työuraan sisältyy myös kriisinhallintapalvelukset henkilöstöalan tehtävissä Bosniassa ja Afganistanissa. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa Ilmavoimissa palvelevien opisto- ja aliupseerien sekä sopimussotilaiden henkilöstöalan ohjauksesta ja henkilösiirroista sekä valmistelee mm. ylennyksiä, aliupseerien vakituiseen virkaan siirtämisiä ja puolustushaaran sisäisiä palkitsemisia. 

 

Palkitsemisperusteissa Paavistoa kuvaillaan arvostetuksi ja pidetyksi työkaveriksi, joka ammatillisen osaamisensa ja tiedollisen syvyytensä myötä on hankkinut niin vertaistensa kuin esimiestenkin luottamuksen. Hänen panoksensa Ilmavoimien henkilöstöalan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä on ollut ratkaisevaa. Kapteeni Paavisto on eräänlainen hyvän opistoupseerin malliesimerkki, joka käyttäytymisellään ja omalla toiminnallaan aktiivisesti siirtää ammattikunnan perinteitä ja osaamista tuleville sukupolville.

 

Paavisto on osallistunut Päällystöliiton edunvalvontaan, ja seuraa sitä nykyisin tiiviisti liiton jäsenjulkaisun Päällystölehden välityksellä.

 

- Lehden sivuilta on välittynyt Päällystöliiton puheenjohtajien, luottamusmiesten sekä muiden toimijoiden esimerkillinen ja vastuullinen toiminta, jonka ansiosta liitto on arvostettu kumppani valtion virastojen, ministeriöiden, kansanedustajien ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Pitkäjänteinen ja ammattitaitoinen työ edunvalvontakentällä on tuottanut tulosta, Vuoden opistoupseeri, kapteeni Heikki Paavisto toteaa.

 

 

Kuva: Valokuvausliike Nevalainen

 

Kapteeni Heikki Paaviston kiitospuhe valinnastaan vuoden opistoupseeriksi on luettavissa jäsensivuilla välilehdellä Edustajakokous 2020.

 

Päällystöliitto ry. on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Päällystöliitolla on 37 varsinaista jäsenyhdistystä ja niiden lisäksi omana ryhmänään yksittäiset henkilöjäsenet. Jäsenet toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla tai kuuluvat liiton Evp-yhdistykseen. Henkilöjäseniä liitossa on yhteensä noin 3 550.