Uutisen päiväys

15.9.2015← Takaisin

Päällystöliitto ry on Puolustusministeriön ja Sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 45 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 4100. Päällystöliitto julkaisee jäsenille suunnattua Päällystölehteä joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Haemme lehdelle palkkioperusteista päätoimittajaa (lehtikohtainen palkkio). Päätoimittajan tehtävät ovat tämän hetkisen lehden johtosäännön mukaan:

- vastaa lehden toimituksellisesta kokonaisuudesta

- vastaa lehden sisällöstä ja siitä, että kirjoitukset noudattavat liiton virallista ”linjaa”

- vastaa siitä, että lehti noudattaa kaikissa toiminnoissaan annettuja säännöksiä sekä toimii

  hyvän journalistisen tavan mukaisesti

- toimii toimitusneuvoston sihteerinä ja vastaa muistion laadinnasta, allekirjoituksista, sekä

   jakelusta liiton hallitukselle

- vastaa lehden sisältösuunnitelman laadinnasta

- vastaa siitä, että julkaistavaan aineistoon liittyvän aineiston copyright – oikeudet siirtyvät

  Päällystölehdelle / - liitolle niissä tapauksissa, kun aineiston tuottamisesta on suoritettu

  korvauksia liiton varoista

- vastaa siitä, että kirjoitukset ohjataan aihealueen mukaan asiantuntijoille

- pitää yhteyttä lehden asiantuntijoihin aihealueiden mukaisesti

Edellytämme ammattikuntamme, puolustushallinnon tai rajavartiolaitoksen toiminta- ja tehtäväkentän tuntemusta, sekä kokemusta lehden toimitustyöstä. Tehtävän hoitaminen alkaa viimeistään 1.1.2016.

Lisätietoja tehtävästä antaa liiton puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa, puh. 040 301 9291 ja järjestöpäällikkö Arto Penttinen, puh. 040 301 9292. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostilla arto.penttinen@paallystoliitto.fi 10.11.2015 mennessä. Hakemuksia ei palauteta, jos ne toimitetaan kirjallisena.