Uutisen päiväys

8.11.2016← Takaisin

Henkilöstön jaksaminen huolestuttaa

Päällystöliitto kantaa suurta huolta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön jaksamisesta. Viimeisten vuosien toiminta ja työtehtävät ovat lisänneet työkuormaa osin jopa yli sietorajan. Taustalla ovat useat samaan aikaan tapahtuneet oleelliset muutokset resursseissa ja työtehtävissä. Hallintorakenteiden uudistukset vähensivät henkilöstön määrää huomattavasti tehtävien pysyessä ennallaan tai jopa kasvaessa. Kertausharjoitusten määrä kolminkertaistui palautuen vuoden 2010 tasolle. Samaan aikaan kansainvälinen ilmapiiri on kiristynyt, jonka johdosta valmiudellisten tehtävien määrä on kasvanut huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että lakisääteisten valmiuteen ja aluevalvontaan liittyvien tehtävien lisääntyminen hoidetaan nykyisin pienemmällä henkilöstömäärällä kuin aiemmin. Henkilöstö on alkanut oireilla ja uupua työkuorman kasvusta johtuen.

Virastot ovat tunnistaneet hälytysmerkit. Käyttöön on otettu jaksamista tukevia toimintatapoja, kuten etätyö tai perusyksiköiden hallinnollisten tehtävien karsiminen. Nämä ovat vain laastaria vakavampaan vaivaan. Tarvitaan järeämpiä keinoja. Ammattitaitoisen henkilöstön määrän palauttaminen tehtävien vaatimalle tasolle on mahdollistettava.

Turvallisuuden takaaminen

Kansalaiset ovat huolissaan yhteiskunnan perusasioista kuten turvallisuus. Lomautukset, irtisanomiset tai avautuvien virkojen täyttämättä jättäminen eivät sovi tähän yhtälöön. Päällystöliitto edellyttää, että turvallisuudesta vastaavien virastojen rahoitus turvataan.

Henkilö- ja muiden resurssien leikkaukset ovat osaltaan luoneet henkilöstön keskuuteen täydellisen epävarmuuden tulevaisuudesta ja nykytilan turvaamisesta. Pienemmällä henkilöstömäärällä, työaikakorvausten osalta jatkuvien epäselvyyksien esiintymisellä ja muilla tekijöillä on osansa tässä epävarmuuden synnyssä. Tämä vaikuttaa väistämättä henkilöstön jaksamiseen, työmotivaatioon ja työ- ja palvelusturvallisuuteen kielteisesti.

Päällystöliitto palkitsi ansioituneita henkilöitä

Vuoden opistoupseeriksi valittiin luutnantti Jarmo Schuurman Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksesta. Päällystöliitto palkitsi edustajakokouksen yhteydessä ansioituneita jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan.

 

Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 42 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3900.

 

Lisätietoja antaa Päällystöliiton puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa, 0299 500 783