Uutisen päiväys

20.3.2024← Takaisin

Nordic Officers Association NOA (Nordiske Officerers Association) koostuu kuudesta ammattiliitosta, neljästä eri pohjoismaasta. NOA:n liitot edustavat yli 30 000 sotilashenkilöä: Norjasta NOF(Norges officers- og specialistsforbund) ja BFO (Befalets Fellesorganisasjon), Ruotsista Officersförbundet, Tanskasta HOD (Hovedorganisationen af Officerer I Danmark) ja Suomesta Upseeriliitto ja Päällystöliitto.

NOA piti viime viikolla puolivuotiskokouksensa Brysselissä, johon osallistuivat kaikki NOA:n puheenjohtajat.

Kokous oli historiallinen, koska vihdoin kaikki Pohjoismaat olivat Naton jäseniä. Kokoukseen sisältyi myös vierailu Naton päämajaan. Puheenjohtajat olivat yhtä mieltä kolmesta tärkeästä asiasta. Pohjoismaisen yhteistyön tarve tulee kasvamaan entisestään tulevina vuosina, ja odotamme maittemme hallitusten jatkavan tätä yhteistyötä tulevinakin vuosina. Lisäksi olimme samaa mieltä tarpeesta vahvistaa maittemme puolustusvoimia ja yhteistä puolustustamme. Jaamme myös huolemme maittemme puolustusvoimien henkilöstötilanteesta ja erityisesti henkilöstön palveluksessa pitokyvystä. Tästä näkökulmasta on syytä kiinnittää huomiota myös palkkakysymyksiin.

Koska NATO ei ole vahvempi kuin ketjunsa heikoin lenkki, on myös maittemme hallitusten syytä huomioida huolemme.