Uutisen päiväys

8.7.2021← Takaisin

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevia opistoupseereita edustavan Päällystöliitto ry:n pitkäaikainen järjestöpäällikkö Arto Penttinen siirtyi eläkkeelle kesäkuun lopussa. Hänen tilalleen uudeksi järjestöpäälliköksi liiton hallitus valitsi Mika Avelinin.

Kapteeni evp. Arto Penttinen toimi liiton edunvalvontatehtävissä yli 40 vuotta ja järjestöpäällikön tehtävässä vuodesta 2008. Syyskuun alussa puolustusvoimista (Panssariprikaati) reserviin siirtyvä kapteeni Mika Avelin (55 v) niin ikään edustaa pitkän linjan edunvalvojaa, joka viimeksi toimi Päällystöliiton maavoimalaisena varapuheenjohtajana ja mm. Maavoimien yhteistoimintaelimen jäsenenä.

- Tehtäviini tulee kuulumaan mm. hallinnon ja jäsenyhdistysten välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaaminen, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä osallistuminen neuvottelutoimintaan ja liiton toiminnan kehittämiseen, Avelin kertoo.

Toimituksille tiedoksi:

Lisätietoja antaa Mika Avelin, puh. 040 301 9292.

Päällystöliitto ry. on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Päällystöliitolla on 36 varsinaista   jäsenyhdistystä ja niiden lisäksi ryhmä yksittäiset henkilöjäsenet. Jäsenet toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla tai kuuluvat liiton Evp-yhdistykseen. Henkilöjäseniä liitossa on yhteensä noin 3 300.