Uutisen päiväys

5.11.2019← Takaisin

Turvallisuusalat jaksamisen kurimuksessa

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön jaksaminen on venytetty äärimmilleen. Vuosikymmenen alkupuoliskolla tehdyt organisaatiouudistukset ja kansainvälisen tilanteen mukanaan tuomat lisääntyneet valmiudelliset tehtävät eivät kohtaa toisiaan. Henkilöstöä on yksinkertaisesti liian vähän.

Henkilöstöjärjestöt ovat kartoittaneet jäsenkyselyissään tilannetta. Päällystöliiton kyselyn tulokset ovat huolestuttavia. 80 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei säännöllinen työaika riitä normaalien työtehtävien tekemiseen. Reilu neljännes on joutunut olemaan sidoksissa työtehtäviinsä yli kolme viikkoa ilman viikkolepoa viimeisen kuluvan vuoden aikana. Sotilaallisissa harjoituksissa yli 95 prosenttia ilmoittaa tekevänsä yli 12 tuntisia työpäiviä työaikakirjauksen ollessa kahdeksan tuntia kuusi minuuttia.

 

Työaikasuojelu 2020 -luvulle

Suurin osa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöstä ei ole työaikalain alaisia vaan heitä koskevat erilliset lait ja sopimukset. Puolustusvoimien työaikaa koskeva laki on vuodelta 1970 ja on työaikasuojelun osalta auttamattomasti vanhentunut. On aivan välttämätöntä, että puolustusvoimien henkilöstölle turvataan ajantasainen lakitasoinen työaikasuojelu kuten muillekin kansalaisille.

Palvelusturvallisuuden turvaaminen niin asevelvollisten kuin palkatun henkilöstön osalta on tärkeimpiä vaalittavia toimintoja. Helpoiten tämä toteutuu päivittämällä toimintaa ohjaavat lait ja normit uuden vuosikymmenen mukaiselle tasolle, jossa resurssit ja tehtävät kohtaavat toisensa.

Puolustusvoimat uudistaa koulutusmenetelmiään. Käyttöön otetaan Koulutus 2020 -ohjelma. Tätä samaa uudistuslinjaa toivotaan myös henkilöstöä koskevien asiakirjojen osalta, sillä ei ole puolustusvoimia ilman henkilöstöään.

 

Päällystöliitto palkitsi ansioituneita henkilöitä

Päällystöliitto palkitsi edustajakokouksessaan ansioituneita jäseniään. Vuoden opistoupseeriksi valittiin kapteeni Pekka Määttänen Kaartin jääkärirykmentistä.

 

Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 37 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3550.

 

Lisätietoja antaa Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, 040 301 9291.