Uutisen päiväys

15.10.2015← Takaisin

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen haluaisi uudistaa koko paikallisen sopimisen kulttuurin. Pyrkimyksenä tulee olla aito sopiminen yhteisesti sovitun asialistan pohjalta. Silloin parhaimmillaan hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

Selvitysmies jätti esityksensä paikallisen sopimisen kehittämisestä tänään. Julkinen sektori rajattiin tällä kertaa lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, sillä sen neuvottelumenettelyt poikkeavat yksityisen sektorin käytännöistä. Julkisella sektorilla käytetään kuitenkin jo nykyisellään paljon paikallista sopimista.

–    JUKO on torjunut paikalliset sopimukset palkkojen alentamiseksi. Sen sijaan yhdessä työnantajan kanssa on sovittu erilaisista työaikajärjestelyistä, ja niistä voidaan jatkossakin sopia.

–   Työnantaja- ja työntekijäosapuolen neuvotteluasema ei ole kuitenkaan tasapainossa. Paikallinen sopiminen ei saa olla työnantajan sanelua ja painostusta. Työntekijöiden     neuvotteluaseman turvaamiseksi tarvitaan parannuksia luottamusmiesten asemaan, kuten heidän ajankäyttömahdollisuuksiinsa, Luukkainen korostaa.

–    Luottamus on aina rakennettava ja se syntyy vain yhteisellä tekemisellä. Paikallista sopimista ei pidä kuitenkaan tuoda yksittäisen työntekijän ja esimiehen väliseksi, vaan      paikallisesti sovittavat asiat ja neuvottelumenettelyt perälautoineen on määriteltävä keskustasolla. Sopimusten yleinen sitovuus ei saa heikentyä paikallisen sopimisen myötä. Se ei saa vaarantaa myöskään työhyvinvointia.

JUKO edellyttää, että työmarkkinajärjestöt otetaan mukaan paikallista sopimista koskevien lakimuutosten jatkovalmisteluun.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla.

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872