Uutisen päiväys

31.5.2018← Takaisin

Puolustusministeriön ja Päällystöliitto ry:n välillä saavutettiin toukokuun lopulla neuvottelutulos puolustusvoimiin vuonna 2018 kohdennettavasta virastoerästä. Käytettävä varallisuus kohdennetaan opistoupseereihin sovellettavan OTV-palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi virastoerällä parannetaan siirtovelvollisen perheestään erillään asuvan virkamiehen muuttoon ja erillään asumiseen liittyvien kustannusten korvattavuutta. Molemmat kehityskohteet olivat mukana Päällystöliiton esittämissä neuvottelutavoitteissa, joten tältä osin neuvotteluja voidaan pitää onnistuneena.

Tarkempaa tietoa neuvottelutuloksesta jäsensivuilta.