Uutisen päiväys

8.6.2018← Takaisin

Lakien tulee koskea kaikkia Suomen kansalaisia - myös sotilaita. Lain rikkominen on vakavampaa kuin sopimusten rikkominen. Työaikalaki on ensisijaisesti työsuojelullinen laki. Järkiperusteluista huolimatta sotilaat ollaan jättämässä tulevan työaikalain ulkopuolelle. 

 

Ilman lain suojaa ollaan lainsuojattomia. Miten tässä toteutuu yhdenvertaisuus? Mitä tähän sanoo perustuslakivaliokunta?

 

Sotilaita ei voida jättää lakiuudistuksen ulkopuolelle

Puolustusvoimien lainsäädäntö on Kekkosen ajalta ja auttamattomasti vanhentunutPuolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tehdään samanlaista jakso- sekä virastotyötä kuin muuallakin valtiolla. Sotilaallinen harjoitus sekä meripalvelu voidaan erottaa laista ja laatia niistä erikseen sopimukset puolustusministeriössä ja Rajavartiolaitoksessa.               

 

Työaikalaki on myös työsuojelullinen laki

Työaikasuojelun näkökulmasta erityistyömuodot aiheuttavat kohtuuttoman pitkiä yhdenjakoisia työjaksoja, koska lain tuomaa suojaa ei tarvitse huomioida. Pahimmillaan valmiustehtävien vuoksi virkamies on ollut työtehtävissä kiinni yhtäjaksoisesti yhdeksän viikkoa.Tällä tahdilla riittävä lepo ei toteudu ja työkuorma aiheuttaa työuupumusta sekä pitkiä sairaslomia. Puhumattakaan siitä mitä tämä nykyinen työkuorma tarkoittaa sotilaan perheelle. 

 

Miksi uudistaminen on tärkeää

Rajavartiolaitoksessa ei ole olemassa mitään työaikalakia. Turvallisuusalalla työskentelevät poliisit ovat työaikalain alaisia ongelmitta. 

 

Suomen Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinteen mukaan työaikalaki on erityisesti parantanut työntekijän turvaa tilanteissa, joissa uhkana on liian suuri työkuorma. Ilman lain suojaa ylityötä kertyy hallitsemattomasti.

 

Sotilaat puolustavat suomalaista yhteiskuntaa ja yhteiskuntajärjestystä.

Odotamme, että vastavuoroisesti eduskunta puolustaa myös meitä.

Työaikalain tulee koskea myös sotilaita.

 

Aliupseeriliiton puheenjohtaja
Jyrki Surkka
Päällystöliiton puheenjohtaja
Jyrki Lukkarinen
Upseeriliiton puheenjohtaja
Ville Viita
jyrki.surkka@aliupseeriliitto.fi jyrki.lukkarinen@paallystoliitto.fi viita@upseeriliitto.fi
+358503414151 +358403109291 +358445010378