Uutisen päiväys

10.11.2017← Takaisin

Päällystöliiton ansiomitali soljen kera

”Tunnustuksena uhrautuvasta ja erityisen ansiokkaasta toiminnasta ammattikuntamme hyväksi.”

Puolustusministeri myöntänyt Päällystöliiton ansiomitalin soljen kera 9.11.2017 seuraaville henkilöille;

Kapteeni                   Mäkinen Jukka

Kapteeni                   Räisänen Mika

Yliluutnantti             Hellman Esa-Jaakko

Päällystöliiton ansiomitali

”Tunnustuksena uhrautuvasta ja ansiokkaasta toiminnastanne ammattikuntamme hyväksi.”

Puolustusministeri on Päällystöliiton esityksestä myöntänyt Päällystöliiton ansiomitalin 9.11.2017

Kapteeni                  Juvonen Jyrki

ja seuraaville yhteistyötahoille erillisin perusteluin

Kontra-amiraali        Junttila Timo     (mitali luovutetaan saajalleen myöhemmin)

Everstiluutnantti      Rantala Jari

Everstiluutnantti      Peltoniemi Mika

Perustelut

Timo Junttilan palkitsemisen perusteena on mm. avoin vuorovaikutus ja ratkaisuhakuisuus opistoupseeriston aseman turvaamiseksi ja kehittämiseksi myös tulevina vuosina. Yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa olemme saanut liikkeelle jäsenistömme asemaa koskevia toimia täydennyskoulutukseen, tehtäviin ja sotilasarvojärjestelmään liittyvien haasteiden selvittämiseksi. Erityisen huomion ansaitsee myös se miten PV johdon toiminta on tähdännyt henkilöstöresurssien ja henkilöstön taloudellisen aseman turvaamiseen huolimatta mm. palkkaliukumasäästöjen velvoitteista.

Jari Rantalan merkitys veljesjärjestömme Upseeriliiton puheenjohtajana, JUKO:n varapuheenjohtajana ja aiemmin pääluottamusmiehenä on järjestöjemme suhteiden myönteisen kehityksen kannalta kiistaton. Huolimatta liittojemme tietyistä edunvalvonnallisista eroista ja haasteista olemme Rantalan aikana saaneet vietyä yhteistyön aivan uudelle luottamukselliselle taholle ilman, että liittojen omista tavoitteista olisi tarvinnut tinkiä piiruakaan. Rantalan merkitys ammattisotilaiden edunvalvonnassa korostuu, kun tarkastelemme asiaa suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Yhdessä olemme saavuttaneet PL:a ja UL:a varmuudella hyödyttävän aseman niin AKAVA – yhteisössä kuin myös poliittisten päättäjiemme keskuudessa, unohtamatta missään vaiheessa luomaamme konseptia ”Koppalakkiunionia” yhdessä Suomen Poliisijärjestöjen kanssa. "Koppalakkiunioni" edustaa n. 17000 turvallisuusalan toimijaa, mikä on n. 70% poliisin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuksen henkilöstöstä.

Mika Peltoniemi edustaa meille hänet tunteville sitä perimmäistä kuvaa ammattisotilaasta, joka osaa ottaa huomioon eri ryhmien tarpeet ja erilaiset ihmiset, oikeudenmukaisella ja yhdenvertaisella tavalla. Mikan toiminta PV ja PLM henkilöstöalan toimintojen kehittäjänä on kiistaton ja tämän osaamisvajeen korvaaminen on ja tulee olemaan vähintäänkin haasteellista. Ihmisenä Mika on sen luontoinen henkilö, että meidän on helppo samaistua hänen tapaansa lähestyä asioita asioina.