Uutisen päiväys

13.3.2015← TakaisinNorjan Stangessa pidetyn kokouksensa yhteydessä pohjoismaiset upseerijärjestöt (Nordic Officers Association NOA) antoivat lehdistötiedotteen, jossa tuotiin esille järjestöjen yhteinen huoli puolustuskyvyn tilasta kaikissa pohjoismaissa. Upseerijärjestöt, edustaen yli 30 000 jäsentä, vetoavat pohjoismaiden poliittiseen johtoon puolustusvoimien toimintakyvyn säilyttämiseksi.

 

Puolustusmäärärahoihin ovat vaikuttaneet yhä enemmän ja enemmän pelkästään taloudelliset perusteet. Pohjoismaissa on lisääntyvässä määrin vähennetty koulutettujen, ammattitaitoisten, vastuullisten sekä lojaalien upseerien ja muun henkilöstön määrää vastoin puolustuskyvyn tarpeita.

 

Uhkakuvat niin asymmetrisesta terrorismista kuten ISIS tai Boko Haram ja Venäjän valmiudesta käyttää sotilaallista voimaa kuten Ukrainassa on tapahtunut, ovat nostaneet vaatimuksia korkeasta valmiudesta sekä toimintakykyisistä ja vahvoista puolustusvoimista. Samaan aikaan on kuitenkin puolustusvoimia pienennetty kaikissa pohjoismaissa niin kaluston kuin henkilöstömääränkin osalta.

 

Pohjoismaiset upseerijärjestöt ovat huolissaan, että nykysuuntauksella puolustusrakenteet saatetaan tilaan, joka vaarantaa jo kansalaisten turvallisuuden. Motivoituneet, ammattitaitoiset ja puolustushenkiset joukot tekevät kaikkensa puolustaakseen maataan, mutta vähennetyillä resursseilla se ei ole mahdollista.

 

Koko maan puolustaminen rajoitetuilla joukoilla kuten esimerkiksi Tanskassa, jossa kaikki joukot täyttävät tuskin yhtä jalkapallokenttää, ei ole mahdollista. Muutama pataljoona, taisteluhävittäjä tai fregatti levitettynä koko Tanskan alueelle ei pysty estämään hyökkäystä eikä viivyttämään sitä riittävää aikaa, jotta muut maat ehtisivät tulla apuun.

 

Suomessa tilanne on vielä tyydyttävä, mutta kaluston vanheneminen edellyttää lisää määrärahoja materiaalihankintoihin. Riittävän koulutuksen ja harjoittelun ylläpitäminen sekä yhä kallistuvat huolto- ja ylläpitokustannukset eivät ole mahdollisia ilman riittävää rahoitusta. Mikäli maanpuolustuksen resursseista ei pidetä huolta, on edessä sodan ajan joukkojen materiaalin ja henkilöstön vähentäminen ja rauhan ajan organisaation pienentäminen. Tällöin olemme Tanskan viitoittamalla tiellä.

 

Vapaamatkustajia ei ole. Nyt on aika ottaa vastuu ja varmistaa, että puolustusvoimilla kaikissa pohjoismaissa on riittävä henkilöstö, materiaali ja osaaminen puolustaa maataan.

 

Pohjoismaisiin upseerijärjestöihin kuuluvat Suomesta Päällystöliitto ja Upseeriliitto, joilla on noin 5 500 palveluksessa olevaa jäsentä kokonaisjäsenmäärän ollessa noin 11 000.