Uutisen päiväys

18.11.2015← Takaisin

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi on vaarantamassa osaltaan maamme puolustusratkaisua. Suunniteltu sotilaseläkeiän nosto vaikuttaa oleellisesti ammattisotilaista muodostettavaan reservin määrään.

Ammattisotilaiden määrä sodan ajan joukkoihin tulee osoittautumaan riittämättömäksi eläkeuudistuksen jälkeen. Miehistöä ja koulutettuja reservin johtajia kyllä riittää, mutta valitettavasti nämä yksin eivät takaa puolustuskykyä. Teknisesti pitkälle kehittyneet ase- ja johtamisjärjestelmät edellyttävät sellaista erityisosaamista, jota on vain ammattisotilailla.

Päällystöliitto on yhdessä muiden ammattisotilaita edustavien järjestöjen kanssa pyrkinyt vaikuttamaan lain valmisteluun maanpuolustuksellisista lähtökohdista. Valitettavasti hallituksen esitys perustuu vain sosiaali- ja eläkepoliittiseen tarkasteluun. Valmistelussa vain Puolustusvaliokunta on osoittanut lausunnossaan asiantuntemustaan järjestelmän perusteista.

Ratkaisua on perusteltu kansalaisten yhdenvertaisuudella. Ammattisotilaita koskee useita lakeihin kirjattuja tiukennuksia verrattuna muuhun väestöön, mm. siirtovelvollisuus. Yhdenvertaisuus on siis valikoivaa ja sitä tehdään aina vallitsevan tarpeen mukaan.

Virkamiehet maksamaan tuottavuusloikkaa

Puolustuskykyä heikentävät myös suunnitellut säästöt sekä pakkolait. Puolustusvoimilla on takana iso organisaatiomuutos, jonka ensimmäinen vuosi ei ole edes vielä loppunut. Kuuliaiselle oppilaalle mätkäistään lisäsäästöjä heti jatkoksi. Säästöt kohdentuvat henkilöstöön, juuri siihen tärkeimpään voimavaraan. Lisäkurjuutta ovat tuomassa ns. pakkolait, joilla julkisen sektorin henkilöstö laitetaan muita kansalaisia tiukempien säästöjen toteuttajaksi.

Kateus ja tietämättömyys näyttäisivät vievän kalat vedestä, tällä kertaa vuosilomat. Julkisen sektorin vuosilomien pituudet ovat syntyneet historiallisen kehityksen kautta. Yksityisellä puolella oli varallisuutta palkankorotuksiin, julkisella puolella ei. Tätä on kompensoitu pidemmillä vuosilomilla.

Pelko, että työaikojen pidentäminen vuosilomia leikkaamalla, heijastuu muutaman vuoden sisällä henkilöstön määrään, on todellinen. Työt eivät lisäänny, joten tuotoksen saavuttamiseksi riittää aikaisempaa pienempi henkilöstö.

Päällystöliitto palkitsi ansioituneita henkilöitä

Päällystöliitto palkitsi edustajakokouksessaan ansioituneita jäseniään. Vuoden opistoupseeriksi valittiin kapteeni Simo Hautakangas Ilmavoimien esikunnasta. Puolustusministeri myönsi esityksestä Päällystöliiton ansiomitalin mm. entiselle puolustusministerille Carl Haglundille hänen ansioistaan puolustusvoimien toiminnan turvaamiseksi vaikeina aikoina.

Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 44 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 4100.

Lisätietoja antaa Päällystöliiton puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa, 0299 500 783