Uutisen päiväys

6.11.2018← Takaisin

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa palveleva kapteeni Reima Kontkanen on valittu Vuoden opistoupseeriksi. Hän on pitkän linjan kuljetus- ja liikenneturvallisuusalojen ammattilainen, joka on työskennellyt ajoneuvotarkastajana Kouvolassa sijaitsevan 1. Logistiikkarykmentin esikunnassa vuodesta 2014. Kontkasen työhön sisältyy puolustusvoimien ajoneuvoihin sekä kuljettajaopetukseen ja -koulutukseen liittyviä tarkastustehtäviä Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla sekä poikkeusolojen logististen toimintojen suunnittelua. Virkamatkapäiviä näissä tehtävissä kertyy vuosittain 150 – 170.

 

- Pidän kaikesta työssäni, mutta erityisesti poikkeusolojen suunnittelu ja siihen liittyvät harjoitukset sekä asiantuntijatyöhön liittyvä itsenäisyys ovat listan kärjessä, Kontkanen sanoo.

 

Pohjois-Karjalan prikaatista vuonna 1991 alkaneen sotilasuran aikana kapteeni Reima Kontkanen on toiminut mm. liikenneopettajana sekä autokoulun ja kuljettajakoulutuskeskuksen johtajana. Opistoupseerikoulutuksen ohella hän on aktiivisesti kehittänyt omaa osaamistaan suorittamalla mm. liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon ja logistiikkainsinöörin AMK-opinnot. Varsinaisten työtehtävien lisäksi Kontkanen on toiminut yli kymmen vuotta erilaisissa Puolustusvoimien ja sidosryhmien valtakunnallisissa uudistamis- ja kehittämistyöryhmissä.

 

Palkitsemisperusteissa kapteeni Reima Kontkasen todetaan olevan erinomainen esimerkki opistoupseerin osaamisesta ja ammattitaidosta, johon päästään vain pitkällisen ja syvällisen itsensä kehittämisen myötä. 

 

- Opistoupseerien hitaasti katoavan ammattikunnan edustajille on kysyntää Puolustusvoimissa, mutta työnantajan tulisi sitoutua paremmin perehdyttämään henkilöitä uusiin tehtäviin. Tällä hetkellä tuntuu, että opistoupseerilta tietyissä tehtävässä vaadittava osaaminen pitäisi olla jo täydellisesti hankittuna, jotta hän tulisi valituksi. Vaikuttaa myös siltä, että työnantaja tekee henkilöstöryhmämuutoksen helpommin kuin sitoutuisi kouluttamaan opistoupseerin uuteen tehtävään. Tässä mielessä vaativimpien tehtävien osalta käyttöön otettava keskitetty urasuunnittelu on tervetullut uudistus, Vuoden opistoupseeri toteaa. 

 

Kapteeni Reima Kontkanen vastaanotti Vuoden opistoupseeri -tunnustuksen Helsingissä, Katajanokan Kasinolla 6.11. pidetyssä Päällystöliiton edustajakokouksessa

 

 

Päällystöliitto ry. on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 39 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3600.