Perinteet

Päällystöliitto ry vaalii Suomen Aliupseeriliitto ry:n ja Toimiupseeriliitto ry:n perinteitä yhteistyössä 

ATOP:n kanssa.


Liitolla on oma lippu sekä Artturi Ropen säveltämä ja Heikki Väisäsen sanoittama kunniamarssi Päivää päin.