Uutisen päiväys

31.8.2017← Takaisin

Tasavallan presidentin vahvisti esittelyssä 25.8.2017 lain puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta. Lakimuutos astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Kyseessä on sama laki, josta jäsenistöä tiedotettiin jo keväällä lakiesityksen ollessa eduskuntakäsittelyssä.


Kyseinen lakimuutos uutisoitiin eri medioissa. Tämä on herättänyt kyselyitä onko taas tulossa muutoksia eroamisikiin. Uudesta muutoksesta ei ole kyse, vaan lainsäätämisprosessin mukaisesta vahvistamisesta.