Uutisen päiväys

25.1.2024← Takaisin

Akavalaiset ammattiliitot toteuttavat ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä osin muilla paikkakunnilla 6. helmikuuta kello 14–16. Ulosmarssit ovat poliittisia työtaistelutoimenpiteitä, jotka eivät kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan. Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava vastustaa osaa hallituksen työelämätoimista. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta.

 

Päällystöliitto on Akavan jäsenliitto ja Päällystöliiton jäsenet ovat kaikki virkamiehiä. Poliittiset työtaistelutoimenpiteet, kuten nyt toteutettava ulosmarssi, ovat virkamiehiltä kiellettyjä. Virkamiesten ulosmarssi olisi lain vastainen ja siksi Akavan vastatoimista on virkamiehet rajattu ulkopuolelle.

 

Päällystöliitto kantaa huolta maan hallituksen suunnittelemien työelämäuudistusten vaikutuksista. Päällystöliitto yhtyy Akavan esittämiin ratkaisuehdotuksiin työelämäuudistusten tasapainottamiseksi sekä ratkaisun löytämiseksi yhteistyössä ja neuvotellen, eikä sanelupolitiikalla ja lailla pakottamalla.

 

Lue lisää Akavan ratkaisuehdotuksista työelämäuudistusten tasapainottamiseksi

https://akava.fi/verkkouutiset/akavan-ratkaisuehdotukset-tyoelamauudistusten-tasapainottamiseksi/

 

https://akava.fi/uutiset/akava-tyomarkkinakonfliktissa-ratkaisun-avaimet-ovat-maan-hallituksella/