Uutisen päiväys

5.11.2019← Takaisin

Kaartin Jääkärirykmentissä palveleva kapteeni Pekka Määttänen on valittu Vuoden opistoupseeriksi. Hän on pitkän linjan tukimus- ja kehittämistoiminnan ammattilainen, joka on työskennellyt useiden puolustusvoimien kehittämishankkeiden parissa. Hänen työhönsä sisältyy useimpien jalkaväen käytössä olevien kevytasejärjestelmien modernisointiin ja varusteluun liittyvät tehtävät. Viimeisimpänä kehittämistyönään hän on osallistunut RK62 modernisointiin.

 

Kapteeni Pekka Määttäsen ammattitaidosta kertoo myös se, että hänen osaamistaan hyödynnetään usein tärkeiden ohjesääntöjen, oppaiden ja varomääräysten päivitystyössä. Hänet tunnetaan myös pitkäaikaisena ammattiyhdistysmiehenä niin paikallisyhdistystasolla kuin liiton keskustason toiminnassa, jossa hän oli kaksi nelivuotiskautta liiton hallituksessa.

 

Palkitsemisperusteissa kapteeni Pekka Määttäsen todetaan olevan erinomainen esimerkki opistoupseerin osaamisesta ja ammattitaidosta, johon päästään vain pitkällisen ja syvällisen itsensä kehittämisen myötä. 

 

Kapteeni Pekka Määttänen vastaanotti Vuoden opistoupseeri -tunnustuksen Helsingissä, Hotelli Katajanokan Kirkkosalissa 5.11. pidetyssä Päällystöliiton edustajakokouksessa.

 


Kuva: Juha Vääräkangas

 

Päällystöliitto ry. on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 37 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3600.