Toimisto

Liiton toimisto huolehtii hallinnon päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä järjestöpalveluista ja edunvalvonnan tukemisesta.

Toimiston keskeisiä toimintoja ovat:

 • hallinto,
 • tiedottaminen,
 • taloushallinto,
 • jäsenpalvelut,
 • jäsenyysasiat.


Toimihenkilöiden tehtävät

 

Järjestöpäällikkö Mika Avelin

 • vastaa hallinnon ja jäsenyhdistysten välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä
 • vastaa hallinnon kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta,
 • vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta (pl. Päällystölehti),
 • vastaa toimintakertomuksen valmistelusta,
 • vastaa talouden seurannasta sekä osallistuu talouden suunnitteluun, sijoitustoimintaan ja tilinpäätöksen valmisteluun,
 • vastaa jäsenpalvelujen toiminnasta,
 • vastaa työtaisteluorganisaation ylläpidosta,
 • osallistuu neuvottelutoimintaan,
 • osallistuu liiton toiminnan kehittämiseen. 
   

Järjestösihteeri Jaakko Levä

 • vastaa liiton lomatoiminnan varausjärjestelmän ylläpidosta ja liiton lomakohteiden varauksista
 • vastaa työsuhde-etuuksiin kuuluvien seteleiden hankinnasta, varastoinnista ja jakamisesta
 • vastaa liiton maksukorttien tilauksesta, säilytyksestä ja jakamisesta
 • vastaa jäsenhuollosta sekä toimii työttömyyskassan yhteyshenkilönä,
 • vastaa edunvalvontaorganisaatioiden ylläpidosta,
 • vastaa merkkipäivien ja palkitsemisten seurannasta
 • vastaa lomatoiminnan laskutuksesta
 • valmistelee liiton palkkojen ja palkkioiden sekä matkalaskujen maksatusasiat,
 • hoitaa toimiston postitus-, monistus- ja muut toimistopalvelut,
 • hoitaa liiton toimi- ja majoitustilojen (Helsinki) kaluston huollon ja tarvikehankinnat sekä toimistolla tapahtuvien kokouksien ja tilaisuuksien tarjoilujärjestelyt,
 • toimii liiton yhteyshenkilönä taloushallinnon osalta
 • toimii työterveyshuollon yhteyshenkilönä
 • toimii liiton arkiston hoitajana
 • osallistuu liiton jäsenten ja hallinnon väliseen yhteistyöhön
 • osallistuu liiton edunvalvontakoulutuksen järjestelyihin
 • osallistuu liiton tiedotustoimintaan
 • osallistuu hallinnon kokousten, luottamusmiesryhmän ja liiton tilaisuuksien järjestelyihin