Toimisto

Liiton toimisto huolehtii hallinnon päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä järjestöpalveluista ja edunvalvonnan tukemisesta.

Toimiston keskeisiä toimintoja ovat:

 • hallinto,
 • tiedottaminen,
 • taloushallinto,
 • jäsenpalvelut,
 • jäsenyysasiat.


Toimihenkilöiden tehtävät

 

Järjestöpäällikkö Mika Avelin

 • vastaa hallinnon ja jäsenyhdistysten välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä
 • vastaa hallinnon kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta,
 • vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta (pl. Päällystölehti),
 • vastaa toimintakertomuksen valmistelusta,
 • vastaa talouden seurannasta sekä osallistuu talouden suunnitteluun, sijoitustoimintaan ja tilinpäätöksen valmisteluun,
 • vastaa jäsenpalvelujen toiminnasta,
 • vastaa työtaisteluorganisaation ylläpidosta,
 • osallistuu neuvottelutoimintaan,
 • osallistuu liiton toiminnan kehittämiseen. 
   

Järjestösihteeri Sanna Karell

 • vastaa liiton laskujen oikeellisuuden toteamisesta, numerotarkastuksen ja tiliöinnistä,
 • vastaa maksuliikenteen sekä laskutuksen hoidosta,
 • vastaa hautausavustuksista ja äitilomien avustuksista,
 • osallistuu liiton www-sivujen ylläpitoon,
 • osallistuu liiton tiedotustoimintaan,
 • osallistuu hallinnon kokousten järjestelyihin,
 • osallistuu liiton tapahtumien toteuttamiseen,
 • osallistuu jäsenyhdistysten ja hallinnon väliseen yhteistyöhön.


Jäsensihteeri Anja Mustajoki

 • vastaa liiton lomakohteiden varauksista,
 • vastaa jäsenhuollosta sekä toimii työttömyyskassan yhteyshenkilönä,
 • vastaa edunvalvontaorganisaatioiden ylläpidosta,
 • vastaa merkkipäivien ja palkitsemisten seurannasta,
 • hoitaa toimiston postitus-, monistus- ja muut toimistopalvelut,
 • hoitaa liiton toimi- ja majoitustilojen (Helsinki) kaluston huollon ja tarvikehankinnat sekä toimistolla tapahtuvien kokouksien ja tilaisuuksien tarjoilujärjestelyt,
 • toimii liiton arkiston hoitajana.