Muut toimielimet

Toimitusneuvosto

  • johtaa ja valvoo Päällystölehden toimintaa,
  • puheenjohtajana toimii järjestöpäällikkö Arto Penttinen


Urheilujohtaja 

  • huolehtii liiton kilpailujen järjestämisestä ja liikuntastrategian toteuttamisesta
  • liiton urheilujohtaja toimii Mika Räisänen


Kehittämistyöryhmät (määräaikaisia)

  • Hallitus perustaa tarvittaessa ja päättää tehtävän, määräajan sekä osoittaa tarvittavat resurssit