Uutisen päiväys

24.5.2021← Takaisin

Tällä Päällystöliiton viestintään keskittyvällä jäsenkyselyllä haluamme päivittää tilannekuvamme liiton viestinnän toimivuudesta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Tällä hetkellä liiton hallinnolla on valmistelussa liiton vuosien 2022–2025 toimintalinjauksien laatiminen syksyn edustajakokousta varten ja kyselyn tuloksia hyödynnetään osana tätä työtä. 

 

Kyselyn linkki on lähetetty jäsenrekisterin kautta sähköpostiin. Kysely muodostuu kolmesta pääosiosta; Päällystölehti, sähköinen viestintä ja sisäinen viestintä. Haluamme saada työmme tueksi jäsenistön mielipiteen, jotta voimme kehittää liiton viestintää vastaamaan juuri jäsenistön ja toimijoidemme tarpeita. Tavoitteena on, että liiton viestintäkanavat tuottavat ajantasaista ja helposti saatavilla olevaa tietoa ja mahdollistavat vuorovaikutuksen lisäämisen sekä tiedonkulku olisi varmistettua. 

 

Vastauksien perusteella laaditaan yhteenveto. Kenenkään yksittäisen jäsenen vastaukset eivät näy yhteenvedossa. Toivomme, että mahdollisimman moni jäsen vastaa kyselyyn, jotta saamme muodostettua riittävän kattavan tilastoaineiston. Kiitos vaivannäöstäsi yhteisen asian eteen.