Akava ja JUKO: Julkisen sektorin eläkeheikennykset rapauttavat luottamusta eläketurvaan

20.11.2015

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

20.11.2015

Toinen käsittely 20.11.2015; Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 16/2015 vp sisältyvät 1.-38. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Liiton edustajakokouksen julkilausuma "Puolustuskyky vaarantumassa"

18.11.2015

Vuoden opistoupseeri palvelee näköalapaikalla Ilmavoimien operaatiokeskuksessa

17.11.2015

Palkansaajakeskusjärjestöt tyrmäävät pakkolait

11.11.2015

Eläköityvä, huomioi tämä ajoissa

9.11.2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sivuutti maanpuolustukselliset näkökannat eläkelainsäädännön valmistelussa

7.11.2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ei sijaa maanpuolustukselle. Eläkelakien uudistaminen etenee eduskunnan käsittelyyn ja puolustusvaliokunnan lausunnossa esille nostetut maanpuolustukselliset perustelut sivuutetaan.