Tiedotteet

Alla olevasta liitetiedostostosta avautuu ohjeet kaikille henkilöille joilla on muistoja Lappeenrannan varuskunnasta. Tiedon kerääjät ovat kiinnostuneita kaikesta tiedosta joka koskee elämää varuskunnassa. Tiedonkeräys on alkanut ja päättyy toukokuun lopussa. Keräyksen järjestävät sekä Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys ry. Katso tarkemmat ohjeet liitteestä.  

 

Ladattavat tiedostot: