Oulu

Olemme Oulun Päällystöyhdistys ry:n alaisuudessa toimiva evp-osasto.

Osasto on perustettu 1968. Osaston tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyviä suhteita palveluksessa olevien ja evp-osaston jäsenten kesken. Ylläpitää ja kehittää jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja isänmaallisuutta. Kehittää ja ylläpitää hyviä suhteita eri maanpuolustus- ja yhteistoimintajärjestöihin. Järjestää liikuntatapahtumia, huvitilaisuuksia, retkiä, tutustumiskäyntejä ja muuta vastaavaa toimintaa. Pyrkii muistamaan jäsenistöään heidän täyttäessään määrävuosia, sairaus-, ahdinko-, ja kuolemantapauksissa. Jäsenmäärä on tällä hetkellä n 150.

Tervetuloa mukaan joukkoomme uudet eläkkeelle siirtyneet veljemme.

Ladattavat tiedostot: